Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa


Znajd msz poprzez map:

Zachodniopomorskie pomorskie Warmisko-Mazurskie Podlaskie Lubiskie Wielkopolskie Kujawsko-Pomorskie Mazowieckie dzkie Lubelskie Dolnolskie Opolskie lskie witokrzyskie Maopolskie Podkarpackie Image Map


Znajd msze w:
dolnolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, dzkie, lubelskie, mazowieckie, maopolskie, opolskie, podlaskie, podkarpackie, pomorskie, lskie, witokrzyskie, warmisko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskieAktualnie msze trwaj w:
Krakowie, Rdzinach, Maciejowej, Przysuchej, Dbrowa, Bobrownikach, Bydgoszczy, Dbrwce Wisockiej, Chorzowie, Jastkowie, Dobroniu, Jaktorowie, Zajczkowie, Dwirzynie,

W najbliszym czasie msze rozpoczynaj si w:
Kamiennym Jazie, Stanowicach, Gromadzicach, Sspowie, Lenie, Lwwku lskim, Dygowie, Ostrowcu witokrzyskim, kach Szlacheckich, Rusiecu, Olszanach, Bydgoszczy, Grzybnie, Grzdzicach, Strojcu,

Statystyki:
Mamy w bazie 6152 parafii z 10 162 wszystkich w Polsce, co stanowi 60.54%.Ostatnie zmiany:
  • Parafia pw. Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny i b. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu
  • Parafia pw. w. Stanisawa Biskupa Mczennika w abowej
  • Parafia pw. Trjcy witej w ciborzycach Maych